Tiia Lintula
TK, yrittäjä

Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen
/ Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keusoten hallituksen jäsen

Kaupunginvaltuutettu / Järvenpää
Kansanedustajaehdokas / Uudenmaan vaalipiiri

KUKA TIIA?

Sinä olet tärkeä.

Kiitos tuhannesti kaikille äänestäjilleni! Luottamuksenne turvin tulin valituksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustoon. Sittemmin tulin valituksi myös aluehallitukseen ensimmäiseksi 1,5 vuodeksi. Sekä aluevaltuusto-, että aluehallitustyö ovat käynnistyneet maaliskuun alussa. Meneillään on asiantäyteinen perehtymisjakso. Olen kokenut tämän kaiken äärimmäisen mielenkiintoiseksi ja merkitykselliseksi. Rehellisyyden nimissä täytyy todeta, että vasta nyt hahmotan miten valtavasta uudistuksesta on kyse. Meidän hyvinvointialueellamme ollaan kuitenkin monin paikoin hyvässä ja hallitussa muutostilanteessa – kiitos kuntayhtymä Keusoten!

Lähdin aluevaaleiuhin ehdolle, ettei kukaan jäisi terveysongelmiensa, elämänhallinnan pulmiensa tai työssä jaksamisensa kanssa yksin.

Kampanjallani halusin muistuttaa kaikkia meidän jakamattomasta ihmisarvosta, yhdenvertaisuudesta sote-palveluiden äärellä sekä oikeudesta voida hyvin niin työssä kuin elämässä ylipäänsä. Oleellista on, että jokainen apua tarvitseva saa apua ajoissa.

Meillä on ratkaistavanamme niin koronan tuoma akuutti hyvinvointivaje, kuin pidemmän aikavälin haasteita mm. väestön ikääntymiseen liittyen. Sote-kuluja voidaan inhimillisesti hallita vain panostamalla ihmisten hyvinvointiin. Hyvinvoivat ihmiset tarvitsevat vähemmän ja kevyempiä palveluita. 

Tutustu minuun ja ajatuksiini tarkemmin täällä sivustollani. Ota yhteyttä, jos sinulla herää minulle kysyttävää tai kerrottavaa. Pyrin kirjoittamaan aktiivisesti blogiini ajatuksiani yhteisistä asioistamme.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu nykyisistä Keusoten kunnista, eli Hyvinkäästä, Järvenpäästä, Mäntsälästä, Nurmijärvestä, Pornaisista ja Tuusulasta. 

TIIAN TEESIT

Kun uudistumme, tehkäämme se viisaasti.

 

Mikä

hyvinvointialue?

Vuoden 2023 alusta Suomessa aloittaa toimintansa 21 hyvinvointialuetta, joiden lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Järvenpää kuuluu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen. HUS-yhtymä on järjestämis-vastuussa niistä vaativan erikoissairaanhoidon toiminnoista, joista säädetään erikseen laissa tai joista sovitaan järjestämissopimuksessa.

 

Elämme historiallisia aikoja kun vuosikausia valmisteltu, sote-uudistuksena paremmin tunnettu uudistus toteutuu. Kyse on osaltaan hallinnollisesta uudistuksesta sekä julkisen rahoituksen uudistuksesta, mutta tärkeässä määrin myös palveluiden kehittämisestä ja niiden järjestämisen sekä tuottamisen uudistuksesta. Tässä uudistuksessa on onnistuttava ja se edellyttää sitoutuneita, yhteistyökykyisiä ja näkemyksellisiä tekijöitä. Aluevaltuutettuna olisin yksi heistä.

Mitkä palvelut sitten kuuluvat tuleville hyvinvointialueille?

 

▸ Perusterveydenhuolto
▸ Erikoissairaanhoito
▸ Sosiaalihuolto
▸ Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
▸ Työikäisten palvelut
▸ Ikääntyneiden palvelut
▸ Mielenterveys- ja päihdepalvelut
▸ Vammaispalvelut
▸ Oppilas- ja opiskelijahuolto
▸ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
▸ Pelastustoimi

ENNAKKOÄÄNESTYS     12. – 18.1.          VAALIPÄIVÄ      23.1.

VAALIKONEVASTAUKSENI

Klikkaa ja lue mitä vastasin mihinkin vaalikoneeseen:

KIRJOITUKSIANI

Ota yhteyttä

tiia.lintula@vihreat.fi