Vihreät eivät hyväksy suunnitelmia siirtää JYK 2. vaiheen toteutusta ja Mankalan koulun peruskorjausta neljällä vuodella

Opetus- ja kasvatuslautakunnalla on seuraavan kokouksensa asialistalla tehtävänään lausua kaupunginhallitukselle esitettyjen investointiohjelman karsintojen toteutuskelpoisuudesta. Esityksenä on, että JYK 2. vaihe ja Mankalan peruskorjausta siirretään neljällä vuodella ja Kartanon koulun rakennushanketta yhdellä vuodella eteenpäin.

Isossa kuvassa tavoitteena on karsia investointeja kuluvalta neljältä vuodelta yhteensä 40,8 miljoonaa. Karsimiset ovat pääosin kaupungillemme tarpeellisten hankkeiden toteutusaikataulujen siirtoja, joista talonrakennuksen hankkeet muodostavat merkittävän osan, 33 miljoonaa. Esitetty JYK 2. vaiheen toteutuksen siirto säästäisi 18,7 milj. € ja Mankalan koulun peruskorjauksen siirto 6,88 milj. € vuosilta 2024-2027. Vihreät vastustavat näitä aikeita.

Myös muut lautakunnat ottavat kantaa seuraavissa kokouksissaan omaan palvelualueeseen liittyviin investointien karsintaesityksiin. Valtuusto päättää lopullisesti asiasta 4.3. kokouksessaan.

Miksi tällaista esitetään?

Viime marraskuun kaupunginvaltuustossa päätettiin äänin 30-21 tasapainottaa kaupunkimme taloutta karsimalla kuluvalla taloussuunnitelmakaudella 2024-2027 investointejamme 40 miljoonalla eurolla. Investointien karsintaesitys ei ollut virkamiesten valmistelema, vaan kokoomuksen esittämä ja perussuomalaisten sekä keskustan tuella hallituksessa ja valtuustossa läpi mennyt esitys.

Asiasta käytiin värikäs keskustelu valtuustossa. Vihreät pitivät jo silloin kertakaikkisen vastuuttomana sellaisen esityksen tekemistä, jonka vaikutuksia ei voida mitenkään ymmärtää päätöksentekovaiheessa. Investointien karsinnalla haluttiin välttää kunnallisveroprosentin nosto 7,61%:stä 7,8%:iin.

Miksi vihreät vastustavat esitettyjä toteutusaikataulujen siirtoja JYKin ja Mankalan osalta?

Esitetyistä hankkeiden siirroista on tehty vaikutustenarvioinnit. Kyseisiin dokumentteihin perehtymällä käy selvästi ilmi, että niiden siirtämisiin liittyy liian suuria riskejä.

JYK 2. vaihetta on suunniteltu ja edistetty koko viime vuosi. Alunperin hankkeen toteuttajan kilpailutus piti aloittaa nyt vuoden 2024 alussa. Toistaiseksi hankkeen edistäminen on jäissä investointien karsintavaatimuksen johdosta.

JYK 2. vaiheessa on tarkoitus peruskorjata keltainen Kansakoulunkadun rakennus sekä rakentaa vielä yksi uudisrakennus “Noppa”, palvelemaan mm. nykyisessä Juholan koulun kiinteistössä järjestettävää, koko kaupunkia palvelevaa vaativinta erityisen tuen opetusta sekä yläkoulun aineenopetusta.

Koulun henkilökunnalla on suuri huoli hankkeen siirtymisestä. Siirtäminen haastaa opetuksen toteuttamista ja työyhteisön työhyvinvointia. Nykyisten tilojen kuvataan olevan riittämättömät vaativimman erityisen tuen opetuksen järjestämiseen. Hankkeen siirtyessä uusia tiloja mm. kehitysvammaisten opetukseen jouduttaisiin odottamaan kahden vuoden sijaan jopa kuusi vuotta. Myös yläkoulun aineenopetuksessa kaivataan odotettuja asianmukaisia musiikin ja kuvataiteen opetuksen tiloja, sekä fysiikan ja kemian laboratoriotiloja.

JYK 2. vaiheen siirtäminen tuo myös lisää kuluja. Siirto edellyttää tekemään Juholan rakennukseen toiminnallisia tilamuutoksia ja pidemmälle jatkuvan käytön turvaavia tilapäiskorjaustoimenpiteitä. Myös mahdollisesti rakenteiden tiivistyskorjauksia ja aiemmin tehtyjen tiivistyskorjausten parannuksia. Hintalappu näille on arviolta 300t€ ja tähän vielä päälle tyhjänä seisovan Kansakoulunkadun kiinteistön tyhjäkäytöllä juoksevat ylläpitokulut.

Järvenpää kasvaa ja erityisesti etelässä. Tarvitsemme JYK 2. vaiheen toteutuksen nyt, emmekä vasta neljän vuoden päästä.

Mankalan koulu on rakennusteknisesti katsottuna käyttöikänsä päässä. Koulun oppilaskapasiteetti on täydessä käytössä ja eriyttämisen tiloja puuttuu. Peruskorjauksella saadaan myös lisäkapasiteettia varhaiskasvatukseen. Mestaritoiminta lausuu johtopäätöksenään selkeästi seuraavaa: “Mestaritoiminnan näkemyksen mukaan koulurakennuksen tekninen kunto on tehtyjen kuntotutkimusten mukaan heikko ja peruskorjausta ei tule siirtää eteenpäin.” Vihreät ovat samaa mieltä. Myös Mankalan peruskojauksen siirtäminen neljällä vuodella aiheuttaisi lisäkuluja rakennuksen käytön jatkamisen turvaavien tilapäiskorjausten johdosta n. 550t€.

Lopuksi

Vihreät kannattavat kriittistä tarkastelua investointeihin niiden laajuuksien sekä toteutusaikataulujen osalta. Vaikka kaupunkimme taloustilanne on haasteellinen, välttämättömät investoinnit on kuitenkin tehtävä. Investoimalla rakennamme yhä houkuttelevampaa, inspiroivampaa ja turvallisempaa kaupunkia.

Kun välttämättömiä investointeja pakon edessä siirretään muutamalla vuodella eteenpäin, samalla siirretään myös kaupungin taloushaasteiden ratkomista. Kuka voi oikeasti ennustaa, että onko neljän vuoden päästä nyt siirrettyjen hankkeiden käynnistäminen sitten taloudellisempaa? Tarve tiloille on nyt.

Kuluneen parin valtuustokauden aikana on rakennettu uusia kouluja käsiin räjähtäneiden koulujen tilalle tiukalla aikataululla väistötilasäätöineen. Eikö mitään ole opittu, kun edelleen halutaan ottaa tietoisia riskejä näissä asioissa?

JYK 2. vaiheen ja Mankalan koulun kevennetyn peruskorjauksen siirrot eivät ole investointien karsintaa, vaan investointien siirtämistä muutamilla vuosilla eteenpäin. Siirtämällä hankkeita samojen investointimäärärahojen päälle tulee lähes miljoonan euron arvoiset väliaikaiset purkkapaikkaukset, puhumattakaan negatiivisista vaikutuksista oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnille.

Vihreä valtuustorymä: Taru Deniz, Hanna Graeffe, Riikka Juuma, Ville Mustonen, Katri Kuusikallio, Tiia Lintula ja Reetta Nick.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *