Ryhmäpuheenvuoro: Järvenpään strategian visio, missio, arvot ja painopisteet

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä järvenpääläiset

Olemme käsittelemässä kaupunkimme kehittämistä ja toimintaa ohjaavaa asiapaperia, eli strategiadokumenttia. Olemme päättämässä kaupunkimme strategiasta sen arvojen, vision, mission ja painopisteiden osalta seuraavaksi kahdeksaksi vuodeksi.

Strategia on unelma siitä, millaiseksi kaupungiksi haluamme kehittyä sekä suunnitelma siitä, mihin panostamme rajalliset resurssimme saavuttaaksemme unelmamme.

Kaupunkistrategiaa laadittaessa on aivan keskeistä se, että ymmärrämme kaupunkimme ihmisten tarpeita sekä toiveita ja onnistumme vastaamaan niihin strategiaan kirjattavien tavoitteiden muodossa.

Emme tee strategiadokumenttia vain kaupunkiorganisaatiollemme, vaan koko kaupungille. Miksi? Sillä kaupunkina olemme jotain paljon enemmän kuin kaupunkiorganisaatio. Kaupunkiorganisaatiolla on kuitenkin keskeinen rooli kaupunkilaisten, työntekijöiden, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksien luojana.

Kaupunkistrategian on näytettävä selkeä suunta minne olemme menossa ja saada kaikki järvenpääläiset kokemaan yhteiset päämäärät niin tärkeiksi, että kukin haluaa ja voi toimia omalta osaltaan niiden toteutumiseksi.

Tästä prosessista lyhyesti

Olemme käyttäneet strategian työstämisen yhteistyöhön paljon aikaa ja rahaa. Työ aloitettiin helmikuun alussa analysoimalla toimintaympäristöä tulevaisuuden suurten muutostrendien näkökulmasta kahdessa seminaari-illassa. Kokoonnuimme vielä huhti-toukokuun taitteessa kolmeen kokonaiseen yhteiseen, tuottoisaan ja erittäin mukavaan seminaaripäivään.

Työskentelimme erilaisissa teemaryhmissä pureutuen valittuihin tulevaisuuskuviin, työstäen arvoja, kiteyttäen missiota ja visiota, hahmottelemalla strategian painopisteitä sekä käymällä arvokasta ja hyvää keskustelua toistemme kanssa.

Strategiaseminaaripäivien jälkeen oli innostunut olo. Tällä jengillä saadaan varmasti aikaiseksi loistava strategia!

Tilanne nyt

Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, joka on ryhmällemme valitettavasti pettymys. Ihmettelemme miten tämä prosessi, jolle oli aluksi viisaasti otettu aikaa on nyt yhtäkkiä juoksutettu päätöksentekoon hengästyttävällä tahdilla ja tavalla?

Ryhmämme ei ole tyytyväinen nyt päätettävänä olevaan esitykseen arvoiksi, missioksi, visioksi ja painopisteiksi kokonaisuutena. Emme valitettavasti voi hymistellä nyt tässä kriittisessä kohdassa, vaan puhua suumme puhtaaksi. Joten täältä pesee.

Nyt hyväksyttävänä oleva dokumentti vaikuttaa kiireessä valmistellulta ja epäyhtenäiseltä. Siinä on yllättävän paljon kielellistä kömpelyyttä. Emmekä tunnista luottamushenkilöseminaarien tuotoksia riittävästi lopputuloksen kiteytyksissä. Dokumentissa on paljon hyvääkin. Kokonaisuus ansaitsee kuitenkin vielä trimmausta.

Esitys visiosta on vaikeasti aukeava ja täten epäinnostava. Visiota ei pitäisi joutua selittelemään.

Missiolause osuu ytimeen, mutta sortuu liialliseen kielelliseen kikkailuun.

Arvot ovat hyvät, mutta niitä avaavista teksteistä hioisimme vielä erityisesti rohkeutta.

Turhauttavinta oli kuitenkin lukea esitystä painopisteiksi.

Painopisteet ajatustasolla ovat erinomaiset. Muuttaisimme kuitenkin painopisteen “ajoissa auttaminen” toiseksi. Painopisteitä avaavissa teksteissä on kuitenkin painopisteestä riippuen enemmän tai vähemmän tarvetta muutoksille.

Ryhmämme ihmettelee esimerkiksi, että miten voi olla, ettei painopisteen “kestävä kasvu” selostuksessa huomioida sosiaalista ja ympäristön kestävyyttä?

Painopiste “ajoissa auttaminen” oli kauttaaltaan kylmäävää luettavaa. Vammaisneuvosto lähestyikin valtuutettuja erinomaisilla huomioillaan asiaan liittyen.

Jokaisen painopisteen yhteyteen on esitetty myös kaksi mittaria. Ryhmällemme on epäselvää, ovatko nämä nyt esitettävät ainoat painopistettä mittaavat mittarit? Mikä niiden rooli on? Joka tapauksessa uudelleenarvioisimme myös esitettyjä mittareita monin osin.

Miksi tuli kiire?

Ensin oli kolme kuukautta aikaa, ja sitten yhtäkkiä olikin vain kolme viikkoa.

Ryhmille annettiin ensimmäinen, kuulemma tarkoituksella sanoitukseltaan vähän provosoivakin, sekava luonnos kommentoitavaksi puheenjohtajien jaostossa tiistaina 24.5. – kolme viikkoa sitten.

Tämän jälkeen virkatyönä muotoiltiin saadun palautteen perusteella vain muutamassa päivässä kaupunginhallitukselle päätettäväksi lähes täysin uudistunut versio. Tämä saatiin tutustuttavaksi vasta perjantaina 28.5. kun kaupunginhallitus kokoontui päättämään asiasta maanantaina. Siinä oli sitten viikonloppu aikaa ryhmillä ihmetellä uutta versiota ja yrittää sisäistää, että mitä siinä nyt oikeastaan sanotaankaan ja mitä siinä ei sanota.

Kaupunginhallituksessa tehtiin joitakin muutosesityksiä. Kaupunginhallituksen esitystä ruodittiin sitten viime viikolla kahteen otteeseen valtuustoryhmien neuvottelukunnan toimesta. Tavoitteena oli kuulla muiden ryhmien ajatuksia esityksestä ja etsiä mahdollisia yhteisiä muutosesityksiä. Yhteisiä näkemyksiä ei lopulta montaa löytynyt, mutta useampia välttämättömiä muutostarpeita koetaan olevan useammankin ryhmän toimesta. Kiire tuntui yllättäneen monet.

Ryhmämme mielestä on siis järjetöntä lähteä hyväksymään tätä esitettyä dokumenttia kaupunkimme arvoiksi, missioksi, visioksi ja painopisteiksi muutosesityksiä tekemällä. Strategiadokumentti on kaupunkimme tärkein asiakirja, eikä ole sen arvoista päätyä tilanteeseen, jossa kokonaisuus muodostetaan äänestämällä pahimmillaan lause kerrallaan. Se syö pohjan hyvältä prosessin alulta ja tekee yhteiseen strategiaan sitoutumisesta haastavampaa. Siksi esitämme tämän asian palauttamista uudelleenvalmisteluun.

Uudelleenvalmistelussa tulisi huomioida valtuustoryhmien neuvottelukunnan muistiot viime viikolta, sekä tietenkin strategiaseminaarien koonnit. Jatkovalmistelussa tulisi huolehtia paremmin myös dokumentin kielellisestä sujuvuudesta, sekä selventää mittareiden tarkoitusta, että pohtia niiden relevanttiutta tarkemmin.

Jos kuitenkin päädymme jatkamaan tämän tärkeän asian käsittelyä tässä kokouksessa, ryhmämme yrittää tehdä parhaansa, jotta mielestämme kiistanalaisimmat kirjaukset saataisiin korjattua.

Vetoammekin teihin arvoisat valtuutetut, että eikö olisi asiallisempaa antaa tämä paketti virkatyönä vielä uudelleenvalmisteltavaksi, kuin ruveta täällä äänestelemään esimerkiksi siitä, voiko visiossamme hoitaa arkiset asiansa viidessä minuutissa vai ei. Tai siitä, mikä otsikko painopisteelle annetaan ja mitä siitä pitäisi sanoa avaustekstissä.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa vilpittömästi kiittää kaikkia tähän astisesta hyvästä strategiayhteistyöstä. Ja harmittelee hyvin alkaneen prosessin muuttumista tässä kohtaa kiireiseksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *