Ryhmäpuheenvuoroni: hyvinvointialuejohtajan virkavaali

Torstaina 22.9. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui valitsemaan hyvinvointialuejohtajan. Tehtävään haki kahdeksan henkilöä ja kaksi kärkiehdokasta olivat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Mikko Komulainen sekä vt. hyvinvointialuejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen. Äänin 35-33 ja yksi tyhjä Komulainen tuli valituksi. Ryhmämme oli Laitinen-Parkkosen takana. Demokratia on puhunut ja sekä omastani, että ryhmämme puolesta onnittelut valitulle.

Toin ryhmäpuheenvuorossamme esiin Vihreän valtuustoryhmän ajatuksia prosessiin, tarvittavaan johtajaan sekä lopuksi vielä vähän poliittiseen johtamiseen ja psykologiseen turvallisuuteenkin liittyen.

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kokousta seuraavat.

Olemme nyt valitsemassa vakituiseen virkasuhteeseen johtajaa hyvinvointialueellemme. Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia rekrytointiprosessin läpi vieneitä henkilöitä sekä hr:stä, erityisesti henkilöstöjohtaja Monica Hostiota, että koko poliittista rekrytointiryhmää ja sitä luotsannutta hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttua. Olette tehneet erittäin hyvää työtä. Yhdessä suunniteltu prosessi on kuljetettu onnistuneesti arvoiseensa loppuhuipennukseen. Kiitos teille kaikille.

Rekrytointiprosessia ei kuitenkaan olisi ilman hakijoita, jotka laittavat itsensä uraunelmineen likoon lähettäessään hakemuksen. Arvostamme jokaisen hakijan päätöstä hakea tätä tehtävää. Siksi Vihreä valtuustoryhmä haluaa osoittaa lämpimät kiitokset myös joka ikiselle tätä tehtävää hakeneelle.

Saimme tähän tehtävään hakemuksen kahdeksalta hakijalta. Se on yhtä monta kuin Länsi-Uudellamaalla, yhden vähemmän kuin Vantaa-Keravalla ja yhden enemmän kuin Itä-Uudellamaalla. Hakijamäärä oli siis aivan linjassa verrattuna Uudenmaan muihin hyvinvointialueisiin.

Rekrytointiprosessi alkoi heinä-elokuun vaihteessa ja siinä oli monta steppiä. Kaksi kärkihakijaamme ovat ensin laittaneet hakemuksensa ceeveineen määräaikaan mennessä, käyneet sitten läpi rekrytointiryhmän haastattelun ja osallistuneet vielä motivaatiota, sekä johtamisen kyvykkyyksiä ja toisaalta myös kehittymiskohteita selvittävään henkilöarviointiin.

Tämän jälkeen osalle heidän nimeämistään suosittelijoista on soitettu ja vielä viime viikolla kärkihakijoitamme grillattiin 1,5h valtuustolle järjestetyssä Teams-paneelissa hyvinvointialueemme johtamiseen liittyvillä tiukoilla ja hyvillä kysymyksillä. Kaikki tämä on tapahtunut tässä elo-syyskuun aikana. Vihreä valtuustoryhmä esittääkin erityiskiitokset hakuprosessin kokonaisuuten läpi käyneelle kahdelle kärkihakijallemme Mikko Komulaiselle sekä Pirjo Laitinen-Parkkoselle. Olette antaneet itsestänne paljon tälle prosessille.

Vihreä valtuustoryhmä iloitsee siitä, että olemme tilanteessa, jossa loppusuoralle on yltänyt kaksi erinomaista ja keskenään kuitenkin erilaista hakijaa. Olemme pohtineet ryhmässämme tarkasti, millaisen johtajan hyvinvointialueemme tarvitsee ja ansaitsee.

Ryhmämme katsoo, että tarvitsemme johtajaksemme innostavan ja innostuneen sote-palveluiden kehittäjän, jolla on sekä vahva visio tulevasta, että hyvä ymmärrys nykytilanteesta. Johtajan, joka toimii luontevasti verkostoissa ja rakentaa aktiivisesti alueemme parasta edistäviä suhteita eri toimijoiden kanssa.

Ansaitsemme parhaan mahdollisen osaajan, joka siivittää sote-integraation edelläkävijäorganisaatiomme kohti sekä toiminnallisia, että taloudellisia kestävyys- ja vaikuttavuustavoitteita – sekä niiden yli.

Haluamme myös uudistajan, joka jatkaa jo alulle saatuja hyviä toimintamalleja, mutta jolla on myös yhä kyky ravistella jämähtyneisyyttä. Johtajan, joka tuo notkeutta kankeuteen ja auringonvaloa ankeuteen.

Ennen kaikkea tarvitsemme uskottavan ja empaattisen johtajan, jonka puoleen hyvinvointialueemme työntekijät sekä me luottamushenkilöt voimme kääntyä ja johon voimme luottaa.

Hyvä uutinen on se, että hakijoidemme joukossa on juuri tällainen johtaja. Ja se on Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Hyvinvointialuejohtajan tehtävä on erittäin vaativa johtamistehtävä. Elämme ajassa, jossa sote-alan haasteet kustannusten noususta työtaisteluihin ja henkilöstövajeeseen sekä palvelutarpeenkasvusta eriarvoisuuden kasvuun tuntuvat jättävän koko alueuudistuksen hallinnollisen puolen varjoonsa. Käsillämme on kuitenkin myös historiallinen hallinnollinen uudistus, jonka läpiviemiseen liittyy monenlaista päänvaivaa.

Ryhmämme uskoo, että Pirjo Laitisen-Parkkosen johdolla löydämme vielä yhdessä kestävät ratkaisut nykyisiin haasteisiin sekä kehitymme tutuksi, turvalliseksi ja toimivaksi hyvinvointialueeksi. Vihreä valtuustoryhmä antaa täyden tukensa Laitinen-Parkkoselle ja kannattaa lämpimästi hänen valitsemistaan hyvinvointialueemme johtajaksi.

Lopuksi vielä muutama ajatus meihin poliitikkoihin ja valmentavaan johtamiseen liittyen.

Näinä haastavina aikoina ja vielä todennäköisesti tulevinakin haastavina aikoina voimme onnistua vain aidosti yhdessä. Vaikka nyt valitsemme hyvinvointialueemme ykkösjohtajaa, organisaatiomme johtaminen jakautuu tosiasiassa yhä useammille hartioille. Myös meille poliittisille päättäjille. Onnistumisia ja epäonnistumisia ei ole älyllistä vyöryttää yhden ihmisen harteille. Olemme kaikki yhdessä vastuussa onnistumisestamme.

Me poliittiset päättäjät olemme keskeinen osa hyvinvointialueemme johtamisjärjestelmää. Hyvinvointialuejohtajan hakuilmoituksessa haettiin johtajaa, jolle strateginen ja valmentava johtaminen ovat tärkeä osa työtä. Valmentava johtaminen on koko organisaation läpileikkaava teema.

Poliittinen johtaminen on eritoten strategista johtamista. Mutta voisiko tai jopa pitäisikö sen olla myös valmentavaa?

Valmentava johtaminen on arvostava, osallistava ja tavoitteellinen tapa vaikuttaa. Sen avulla yksilöiden potentiaali vapautuu tiimin ja koko organisaation yhteiseksi voimavaraksi.

Valmentava johtaminen onnistuu vain psykologisesti turvallisessa työyhteisössä. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä (ja poliitikko) kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Psykologinen turvallisuus on tila, jossa niin onnistumiset, vastoinkäymiset kuin vaikeudetkin ovat sallittuja. Turvallisessa työyhteisössä omien mielipiteiden esille tuominen ja muiden mielipiteiden rakentava haastaminen ovat itsestäänselvyys.

Valmentava johtaminen ja psykologinen turvallisuus ovat toimintakulttuurin kulmakiviä. Koska olemme yhtä ja samaa organisaatiota, emme voi onnistua, jos viljelemme toisaalla toisenlaista toimintakulttuuria ja toisaalla toisenlaista.

Uudet sukupolvet, joihin itsekin koen lukeutuvani, suhtautuvat työelämään vähän eri tavalla kuin edeltäjänsä. Me kyseenalaistamme hierarkioita ja vaadimme työltä innostavuutta, johtamiselta oikeudenmukaisuutta ja yhteistyön mukavuutta. Odotamme johtajilta ja kollegoilta entistä enemmän keskustelu- ja kuuntelukykyä, kannustamista ja palautetta.

Vihreä valtuustoryhmä haastaakin muut ryhmät pohtimaan ja sitoutuu miettimään myös omassa ryhmässään sitä, miten voimme olla poliittisia päättäjiä ja samalla valmentavia johtajia. Autammeko omalla toiminnallamme organisaatiomme johtajia onnistumaan ja työntekijöitä kokemaan onnistumista sekä ylpeyttä työstään? Autammehan? Rakennammeko omalta osaltamme toivottua toimintakultuuria, jossa jokainen kokee psykologista turvallisuutta? Rakennammehan?

Kuvassa Vihreä ryhmämme: Leni Niinimäki (valtuustoryhmän pj), Sara Peltola (valtuustoryhmän vpj), Laura Alkula (1. varavaltuutettu) ja minä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *