Ryhmäpuheenvuoroni talousohjelmakehyksestä vuosille 23-26

(Järvenpään kaupunginvaltuuston kokous ma 12.9.2022)

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, virkahenkilöt sekä muut kokousta seuraavat

Siitä tietää, että syksy on tullut kun käsittelemme valtuustossa talousohjelmakehystä seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Viime vuosina taloudenpidon arviointi on ollut joka vuosi haasteellista, ellei jopa erittäin haasteellista, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta. Väittäisin kuitenkin, että tällä kertaa haastekerroin on edellisiä vuosia vieläkin kovempi.

Virkatyönä on tehty meille nyt kehys niillä tiedoilla ja parhailla mahdollisilla arvauksilla, joihin tällä hetkellä pystytään. Kiitokset siitä.

Isossa kuvassa lähtötilanne on haasteellinen, sillä kaupunkimme taloustilanne on jo pidemmän aikaa ollut kieli keskellä suuta tasapainoilua ja ollaanpa välillä menetetty tasapaino ihan huolellakin. Tästä kitkuttelusta ja sitkuttelusta johtuen kunnon ylijäämäisiä vuosia ei ole ollut hetkeen ja kaupunkimme taseeseen kertynyt ylijäämä hupenee uhkaavasti. Viime vuodenvaihteessa sitä oli jäljellä enää 14,2 miljoonaa euroa, kun taas esimerkiksi naapureillamme Tuusulalla vastaava summa lähenteli 55 miljoonaa ja Keravalla jopa 100 miljoonaa euroa. Realistisena uhkakuvana on, että tämän vuoden lopussa taseemme ylijäämä on syötynä reiluun 2 miljoonaan euroon. Mitä vähemmän taseessa on ylijäämää turvaamassa taloussuunnittelun selustaa, sitä tarkemmin talouden arvioinnissa pitäisi onnistua. Kriisikunnaksi emme halua.

Miten sitten onnistua tilanteessa, jossa koko kuntien rahoituksen logiikka on menossa ensi vuodesta eteenpäin uusiksi ja turhauttavankin epäselvää ainakin vielä tässä vaiheessa on ainakin:

a) arviot verotulojen määristä

b) arvio valtionosuuksien määrästä erityisesti vuodesta 24 eteenpäin

c) korkojen ja hintojen nousun vaikutukset

d) mahdollisten suurten lakimuutosten vaikutukset, kuten TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle

sekä e) yleisen maailman- ja sitä myöten taloustilanteen kehitys

No onneksi syksy tuonee vielä mukanaan tietoa ja ymmärrystä, joiden turvin voimme joulukuussa päättää talousarviosta seuraavalle vuodelle ja talousohjelmasta vuoteen 26 saakka. Mutta onhan tämä nyt jännittävää.

Hyvinvointialueiden myötä tapahtuva kuntien murros tuo selkeyttä kuntataloudenpitoon. Toimintakatteemme supistuu sote- ja pelastusmenojen lähtemisen myötä noin 150 miljoonalla eurolla. Ensi vuodesta eteenpäin olemme toimintakatteemme osalta siis noin 100 miljoonan euron pulju. Tästä 100 miljoonasta 3/4 muodostuu opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen toiminnasta. Lapset ja nuoret ovat yhä ja aina kaupunkimme silmäterä, mutta jatkossa myös suurin menoerä.

Vihreä valtuustoryhmä on optimistinen. Kunhan kuntatalouden tekijät ovat löytäneet lopulliset muotonsa julkisen rahan palapelissä, ennustamme että meillä täällä Järvenpäässäkin talouden suunnittelu ja budjetissa pysyminen tulee olemaan helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Jo nyt näinä taloudellisesti vaikeina vuosina olemme onnistuneet kiitettävästi kaupunkimme oman toiminnan talouden arvioinnissa. Nimenomaan sote-menot ovat olleet keskeinen syy messeviinkin ylityksiin. Niitä meillä kellään tuskin tulee ikävä.

Epävarmoista ja huolestuttavista ajoista johtuen kaupunginhallituksessa hyväksyttiin yksimielisesti talouskehyksen varaventtiiliksi lautakunnissa valmisteltavat vähintään 1,5 %:n mahdolliset menoleikkaukset jo aiemmin päätettyjen sopeutustoimien lisäksi. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella puhumme tällöin toimintakatteeseen peilattuna yli miljoonasta eurosta, kaupunkikehityksessä noin 150 000 eurosta ja hyvinvoinnin palvelualueella noin 170 000 eurosta.

Ryhmämme arvelee, ettei kestäviä leikkauskohteita varsinkaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta tule löytymään. Aiemmin päätettyjen sopeutustoimien etsiminen oli jo todella vaikeaa, eikä kaikkia aiottuja toimia olla edes pystytty toteuttamaan. Joissakin tapauksissa tehdyt säästöt voivat maksaa myöhemmin moninkertaisina menoina. Ryhmässämme ollaan yksimielisiä siitä, että opetuksesta ja kasvatuksesta säästäminen on typerää ja epäinhimillistä.

Valtuustoryhmämme voi hyväksyä nyt päätettävänä olevan talousohjelmakehyksen esitetyssä muodossa. Tulemme olemaan aktiivisia ja luovia ratkaisujen etsijöitä talousarviovalmistelussa. Investointien kanssa täytyy olla erityisen tarkkana ja ryhmämme on valmis tarkastelemaan vielä kertaalleen eri investointien välttämättömyyttä sekä ajoitusta.

Vihreä valtuustoryhmä näkee, että Järvenpäällä on kaikki edellytykset kukoistaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä kaupunkina. Nyt tarvitaan malttia ja pidemmän päälle viisaita liikkeitä.

Koko Vihreän valtuustoryhmän puolesta, Tiia Lintula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *