Ryhmäpuheenvuoroni koskien Järvenpään talousarviota

Kaupunginvaltuuston kokous 12.12.2022, Järvenpää

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kanssavaltuutetut, nuorisovaltuuston edustaja, virkahenkilöt sekä järvenpääläiset.

Olen saanut kunnian pitää Vihreän valtuustoryhmän talouskehykseen ja talousarvioon liittyvät ryhmäpuheenvuorot useampana vuonna. Haastavaa on ollut vuodesta toiseen, sekä talouden ennustaminen kuin itse taloudellinen tilanteemmekin. Tässä taas seison ja totean, että juu, haastavaa on. Joka tavalla.

Ensi vuosi näyttää kuitenkin mukavalta kun sote- ja pelastus- ja opiskeluhuollon menot häviävät, mutta silti verotulohännät edellisiltä vuosilta kilahtavat kassaamme. Ensi vuosi onkin erityisesti tulovirtojensa osalta poikkeuksellinen.

Pari pykälää sitten teimme talousarviomuutoksen kuluvalle vuodelle. Muutetun talousarvion mukainen alijäämä on 17,4 miljoonaa tälle vuodelle. Alkuperäisen talousarvion mukaisesti tavoitteena oli pysyä nipinnapin plussalla tämä vuosi. Tänään saadun uuden tiedon valossa tämän vuoden tilinpäätösennuste on mm. myyntivoittoennusteen johdosta aiempaa parempi. Tämä tieto ei nyt vielä ennättänyt tähän päätöksenteon vaiheeseen, mutta ilahduttanee meitä myöhemmässä vaiheessa.

Tänään tehdyn talousarviomuutoksen myötä näyttäisi siltä, että kaupunkimme taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi painumassa miinusmerkkiseksi reilu puoli miljoonaa tämän vuoden jälkeen. Tuoreimman tiedon mukaan näin dramaattisesti ei kuitenkaan olisi käymässä. Ensi vuoden poikkeuksellisen verotulokertymän johdosta taseen kumulatiivista ylijäämää on odotettavissa viitisentoista miljoonaa.

Vaikka tilinpäätöksemme kokonaisennuste näyttääkin nyt valoisemmalta kuin vielä talousarviokirjassa esitetty, tämän vuoden sote-ylityksillä tulee näillä näkymin olemaan roolinsa tulevien valtionosuuksien jakologiikan kanssa. Jäämme odottamaan valtiovarainministeriön lopullista selontekoa asiasta viimeistään ensi vuoden syksynä. Nyt taloussuunnittelu vuoden 23 jälkeiseen aikaan on tehty olemassa olevan tiedon valossa, mikä ei näillä sote-ylityksillä lupaa Järvenpäälle hyvää valtionosuuksia jaettaessa. Mutta olen optimistinen. Sote-rahoituslaskelmien poukkoilevaakin etenemistä seurattuani totean, että valtionrahoitusperusteilla on ollut tapana muuttua parempaan tosiasioiden äärellä.

Nyt päätettävällä suunnitelmalla ei tehdä veroperusteisiin muutoksia ja taseeseen saadaan puskuria kerrytettyä lähes 18 miljoonaa vuoteen 26 mennessä. Ryhmäämme on jo pidempään pohdituttanut se, että millainen on järkevä ja riittävä taseen puskurin taso kaupungissa, jonka toimintakate pyörii siellä 105 miljoonan hujakoilla. Ja kun sote-menot ovat murheistamme poissa, minkälaisia ylityksiä on jatkossa realistista pahimmillaan odottaa. Olisiko talousjohtajallamme tähän näkemystä?

Kokonaisuutena edessämme on aivan varmasti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haastavat ajat. Ryhmämme uskoo kuitenkin, että siellä missä on haasteita, on myös ratkaisuja. Järvenpäällä on tulevaisuudessa kaikki edellytykset kukoistaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävänä kaupunkina. Tarvitsemme edelleen malttia ja pidemmän päälle viisaita liikkeitä.

Mutta sitten ryhmällemme tärkeimpään asiaan, eli opetukseen ja kasvatukseen.

Vihreä valtuustoryhmä on todella huolissaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen mahdollisuudesta toteuttaa tehtäväänsä, eli laadukkaita opetuksen ja kasvatuksen palveluita.

Talousarviossa lukee perusopetuksen kohdalla muun muassa seuraavaa: “Pienten opetusryhmien kokoa kasvatetaan edelleen porrastetusti. Myös koulujen avustavan ja ohjaavan henkilöstön käyttöä priorisoidaan jatkossakin välttämättömään tukeen. Ryhmäkokojen kasvu ja oppilaiden yhä monimuotoisemmat kasvun ja oppimisen haasteet sekä tuntikehyksen tiukentuminen kuormittavat opettajien työtaakkaa entisestään. Myös oppilaan saama opetuksen määrä ja laatu voi kärsiä.”

Tällaista kehityskulkua emme voi hyväksyä. Sen hinta on liian suuri.

Sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön jaksamisesta on nähtävissä huolestuttavia signaaleja. Lähes joka neljännellä perusopetuksen oppilaalla on lisätuen tarvetta koulunkäyntiinsä. Ahdistuneisuus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, ja nuorten keskuudessa on enemmän aggressiivista käyttäytymistä kuin aiemmin. Henkilökunnan rekrytointi on vaikeaa. Oikeasti vaikeaa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella huomiomme on viime vuosina kiinnittynyt sisäilmaongelmien ratkaisemiseen sekä koulu- ja päiväkotiverkon miettimiseen. Samalla olemme taistelleet jatkuvien taloushaasteiden parissa ja miettineet, mistä vielä voisimme säästää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueella. Nyt etsittyjä lisäsäästötoimenpiteitä katsomalla voidaan nopeasti todeta, että säästöjen tie on tullut päätökseensä. Ajat sitten.

Vähemmän, jos ollenkaan, olemme yhdessä unelmoineet siitä, millaista varhaiskasvatus ja perusopetus voisivat olla Järvenpäässä. Ensi vuodesta eteenpäin opetus ja kasvatus tulevat olemaan tärkeimmät tehtävämme.

Siksi hallituksen jäsenemme Katri teki talousarviokäsittelyn yhteydessä päätöskohtaan lisäysesityksen, jossa halutaan selvitettävän ensi vuoden aikana, millaisella resurssilla pystymme aidosti tarjoamaan strategiamme mukaista oikea-aikaista tukea sekä toteuttamaan laadukasta inkluusiota. Iloksemme tämä sai laajasti kannatusta muistakin ryhmistä.

Kun tämä analyysi on tehty ja näemme mitä se maksaa, voimme etsiä eri keinoja löytää tarvittavat rahat … KAIKKEISTA TÄRKEIMPÄÄN.

Kiitos viranhaltijoille ja kaupunginhallitukselle laaditusta talousarviosta ja -suunnitelmasta. Ja haasteista huolimatta, tai ehkä juuri niistä syistä, erityisen hyvää joulua kaikille!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *