Vuoden viimeisessä aluevaltuuston kokouksessa viherrettiin onnistuneesti

Torstaina 8.12. pidettiin tämän vuoden ja valmisteluvaiheen viimeinen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous Järvenpäässä. Ehkäpä Sibeliuksen päivän kunniaksi Sibelius-salissa.

Kokouksessa oli monta painavaa asiaa hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelmasta ja asiakasmaksuista talousarvioon ja strategiaan.

Vihreän valtuustoryhmän lisäykset alueen opiskeluhuoltosuunnitelmaan hyväksyttiin yksimielisesti. Näillä tavoitellaan sujuvaa tiedonkulkua ja opiskeluhuollon työntekijöiden työn sujuvuutta uudessa tilanteessa.

Lisäys 1: Tiedottaminen alueen toimijoiden kesken on avointa ja riittävää. Alueella kehitetään yhtenäisiä, sujuvia ja lainmukaisia prosesseja tiedonsiirtoihin ja yhteistyöhön opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.

Lisäys 2: Opiskelijahuollon tietohallintoa kehitetään niin, että tieto kulkee vaivatta käytössä olevien tietojärjestelmien välillä ja työn kannalta välttämätön tieto on helposti työntekijöiden saatavilla.

Kokouksessa hyväksyttiin myös ensimämäinen hyvinvointialueemme strategia ja siihen sisältyvä palvelustrategia. Strategia laadittiin nyt vain vuoteen 2025 asti. Olimme strategiaan muuten suhteellisen tyytyväisiä, mutta erityisesti ympäristönäkökulman ohuus jäi meitä vielä korpeamaan. Teimme strategiaan kolme muutosesitystä, jotka olimme lähettäneet muille valtuutetuille hyvissä ajoin tutustuttavaksi:

Ensimmäinen muutosesitys oli strategisen painopisteen “vaikuttava ja taloudellisesti kestävä uudistuminen” muuttaminen muotoon “vaikuttava, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä uudistuminen”. Lisäksi painopisteen kuvaus muutetaan muotoon “Panostamme toimintamme sekä palvelujemme vaikuttavuuteen, laatuun, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 41 puolesta ja 28 vastaan.

Toisena muutosesityksenä strategiaan tavoite “Ekologinen kestävyys palveluissa” sisältö tarkennetaan muotoon “Palveluja tuotetaan osallistavalla, kestäviin elämäntapoihin ja resurssien kestävään käyttöön ohjaavilla näkökulmilla.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 42 puolesta ja 26 vastaan.

Kolmantena muutosesityksenä strategiaan esitimme, että mittarissa “Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus” lause “Ei laske nykyisestä tasosta > 57, 2 %” muutetaan muotoon “Ei laske nykyisestä tasosta 57, 2 % ja kasvaa vuosittain.” Muutosesitys hyväksyttiin äänin 47 puolesta ja 22 vastaan.

Olipa todella hienoa, että valtaosa valtuutetuista koko nämä muutokset tärkeiksi. Kiitos kaikille tuesta!

Lopuksi jätimme vielä valtuustoaloitteen ympäristö- ja ilmastostrategian laatimisesta hyvinvointialueellemme. Tällä varmistettaisiin ympäristö- ja ilmastonäkökulmien systemaattinen huomioiminen toiminnassamme hankinnoista palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Tässä vielä pitämäni ryhmäpuheenvuoro liittyen hyvinvointialueen strategiaan:

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja muut kokousta seuraavat.

Hyväksymme nyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian sekä palvelustrategian. Sen lisäksi että nämä molemmat strategiat ovat lakisääteisiä velvoitteitamme laatia, tulee niiden myös aidosti olla kaikkea toimintaamme ohjaavat ylimmät dokumentit. Ne peilit, joiden kautta arvioimme tekemistämme sekä päätöksiämme seuraavat kolme vuotta. Ne dokumentit, jotka ovat joka ikisen tässä organisaatiossa työskentelevän tai luottamustehtäviä hoitavan omaksuttavissa.

Nyt päätettävänä olevassa tuplastrategiassa on paljon hyvää. Voimme ryhmänä mieluusti sitoutua valittuihin arvoihin ihmislähtöisyys, vaikuttavuus sekä yhteistyö. Koemme myös, että meille hyvinvointialueena on fiksua sekä luontevaa tavoitella sitä, että meillä on tyytyväiset asukkaat ja työntekijät, sekä sitä, että tarjoamme tutkitusti vaikuttavat palvelut sekä vielä sitä, että meidät tunnetaan rohkeina uudistujina.

Näistä kolmesta tavoitteesta pisimmällä olemme siinä, että meidät tunnetaan rohkeina uudistajina. Meidät tunnetaan hyvinvointialueiden keskuudessa edelläkävijänä, jonka tekemistä benchmarkaillaan.

Sen sijaan enemmän työtä meille teettää saada alueemme asukkaat sekä organisaatiomme työntekijät tyytyväisiksi ja parantaa palveluidemme tutkittua vaikuttavuutta. Nyt päätettävät palveluiden järjestämisen periaatteet auttavat meitä osaltaan tavoittamaan nämäkin tavoitteet.

Tekemistä riittää, ehkä kiirekin voi tulla, kun aikaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen on kokonaiset kolme vuotta. Tämä strategia on tosiaan tehty nyt vain ensimmäisen valtuustokauden mittaiseksi. Seuraavaa, pidemmän aikavälin strategiaa pääsemme työstämään vielä tällä porukalla myöhemmin.

Jos olemmekin tyytyväisiä hyvinvointialueemme strategian arvioihin, tavoitteisiin sekä palveluiden järjestämisen periaatteisiin – painopisteisiin ryhmällämme jäi toivomisen varaa.

Keskeinen ongelma meille nyt päätettävänä olevassa strategiasetissä on ympäristönäkökulman ohuus. Vaikka ympäristövastuullisuus olisikin tällaiselle näinkin merkittävälle julkiselle toimijalle kuin hyvinvointialue jopa itsestäänselvyys – tulee se mielestämme silti sanoittaa strategiassa selkeämmin ja näin varmistua siitä, että ympäristönäkökulma tulee huomioiduksi sekä toiminnassamme, että palvelujenkin tuottamisessa.

Hyvinvointialueena missiomme on tuottaa hyvinvointia yhdessä. Ymmärrämme tällä yleisesti tarkoitettavan alueemme noin 200 000 asukasta sekä henkilöstöämme. On kuitenkin niin, että luonnon hyvinvoinnilla ja ihmisten hyvinvoinnilla on vahva yhteys. Vihreä valtuustoryhmä huomauttaa, että emme voi olla aito hyvinvointialue, jos emme huomioi myös luonnon hyvinvointia toiminnassamme. Ryhmämme uskoo myös, että ihmisten ja luonnon aito hyvinvointi luovat myös taloudellista vaikuttavuutta.

Sitten vielä muutama kriittinen ajatus seuraavaa strategiaprosessia silmällä pitäen:

-valmistelu aloitettu jo reilu vuosi sitten, on osallistettu monipuolisesti työntekijöitä, luottamushenkilöitä, asukkaita sekä eri sidosryhmiä. Onko valmistelu kestänyt liiankin kauan? Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto?

-Esitysasu on valitettavan epävisuaalinen ja kielellinen ilmaisutyyli vaihtelee. Hyvät ajatukset eivät pääse oikeuksiinsa, koska esitystapa on suorastaan epäinspiroiva.

-Ellun kanojen viestinnällinen versio?

Vihreiden muutosesitykset strategiaan:

1. Muutetaan dia 8, strateginen painopiste “vaikuttava ja taloudellisesti kestävä uudistuminen” otsikko ja kuvaus muotoon “vaikuttava, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä uudistuminen – Panostamme toimintamme sekä palvelujemme vaikuttavuuteen, laatuun, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.”

2. Muutetaan dia 13, tavoite “Ekologinen kestävyys palveluissa” sisältö muotoon “Palveluja tuotetaan osallistavalla, kestäviin elämäntapoihin ja resurssien kestävään käyttöön ohjaavilla näkökulmilla.”3. Muutetaan mittarin 1. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus lause “Ei laske nykyisestä tasosta > 57, 2 %” muotoon “Ei laske nykyisestä tasosta 57, 2 % ja kasvaa vuosittain.”

Lopuksi vielä kiitos kaikille tästä yhteisestä strategiamatkasta!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *