Valtuustoaloite: Järvenpään hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen vuoteen 2028

Teimme Vihreän valtuustoryhmän toimesta seuraavan aloitteen:

Järvenpään kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tässä aloitteessa esitämme, että hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan siten, että Järvenpää olisi hiilineutraali vuonna 2028. Resurssiviisas Järvenpää –tiekarttaa tavoitteineen ja toimenpiteineen tulee tarkistaa uuden hiilineutraaliustavoitteen mukaiseksi.

Hiilineutraaliustavoite tarkoittaa, että kasvihuonepäästöjä vähennetään vähintään 80% verrattuna vuoden 1990 päästömäärään, ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Lisäksi esitämme että Järvenpään alueella olevat metsät otetaan laskentaan mukaan vähentämään 80%:n ylittävää kompensaation tarvetta. Tällä hetkellä Järvenpään metsät ovat hiilinielu.

Perustelut: Globaalit tavoitteet (IPCC), EU:n linjaukset sekä kansalliset toimenpiteet lainsäädännöstä hankerahoitukseen ohjaavat kohti yhä nopeampaa päästöttömyyttä. Huomionarvoista on, että sekä energiantuotannon päästöjen väheneminen, että vähäpäästöisyyttä tukeva teknologinen kehitys ovatkin toteutuneet ennakoitua nopeammin. Suurin muutos on tapahtunut ennusteessa sähkön tuotantomuodoista.

Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassa oletetaan sähkön päästöintensiteetin olevan vuonna 2035 puolet vuoden 2018 vastaavasta. Sitran selvityksen mukaan päästöintensiteetti putoaa neljännekseen jo vuonna 2030.

Järvenpäässä merkittävimmät päästöt (44%) tulevat tieliikenteestä. Päästöjen määrään vaikutetaan kannustamalla kestävimpiin kulkumuotoihin sekä puhtaampaan moottoriliikenteen käyttövoimaan. Sähköautojen ennustetaan yleistyvän selvästi nopeammin kuin tiekarttaa tehtäessä muutama vuosi sitten. Kyseessä ei ole pelkästään muutos ennusteessa, vaan myös erilaiset päästövähennystoimet ovat toteutuneet ennustettua nopeammin.

Tavoitevuoden lähestyessä kunnat ja muut toimijat alkavat hankkia kompensaatioita, joiden hinta kysynnän voimakkaasti kasvaessa tulee olemaan huomattavan kallis nykyiseen verrattuna. Tulee edullisemmaksi säilyttää ja vahvistaa oman kaupungin alueella olevia hiilinieluja ja -varastoja. Metsien säilyttäminen on arvokasta paitsi hiilivarastonsa, myös luonnon monimuotoisuuden ja virkistysarvojensa vuoksi.

Järvenpäällä on erinomaiset edellytykset saavuttaa hiilineutraaliustavoite selvästi aiemmin arvioitua nopeammin edellä esitettyjen perusteiden johdosta. Kaupungissamme ollaan ilmastotoimenpiteissä hyvällä mallilla.

Monet kaupungit ovat esittäneet jo kunnianhimoisempia tavoitteita mm. Lahti ja Joensuu 2025, Turku 2029, Espoo, Vantaa ja Helsinki 2030.

Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen on aikamme tärkein tehtävä. Meillä ei ole yhtään varaa löysäillä asiassa täällä Järvenpäässäkään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *