Ryhmäpuheenvuoroni Järvenpään tilinpäätökseen 2022 liittyen

Arvoisa puheenjohtaja, mainiot kanssavaltuutetut, kaupunkimme virkahenkilöt sekä kaikki järvenpääläiset.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa ensisanoikseen kiittää koko Järvenpään kaupungin työntekijäporukkaa kaupunkimme ja sen asukkaiden parhaaksi tekemästänne työstä jälleen yllättävän vaikean vuoden ajan. Toimintakertomuksen sekä strategian toteutumisen mukaan vuosi on sisältänyt niin onnistumisia kuin haasteitakin. Toivottavasti kiitoksemme saavuttavat teidät.

Käsittelemme siis pykälää Järvenpään kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2022. Suomeksi; miten Jäkellä meni viime vuosi?

Vuosi 2022 – mitä jäi päällimmäisenä mieleen?

Sota, Nato, sote, inflaatio, korkojen nousu ja korona. Kaupungin uusi strategia, uusi kaupunginjohtaja sekä Bulevardikortteliin keskitetyt uudet toimitilat. Sotaa siipiemme suojiin paenneet uudet, ukrainalaiset ystävät. Uusittu Lemmenlaakso, uudet luonnonsuojelualueet, Tuusulanjärven sakeat sinilevät. Lasten ja nuorten pahoinvointi.

Koronamaskien takaa on paljastunut paljon korjattavaa. Purimme syntynyttä oppimis-, hoito- ja hyvinvointivelkaa sekä ehkäisimme uusien syntymistä. Moni on taistellut työssäjaksamisensa kanssa. Tuimme yhteisöjä, käytännössä katsoen kulttuuri- ja tapahtumatoimijoita, selviytymään koronasta johtuvista toiminnan haasteista ja niistä syntyneistä tulonmenetyksistä.

Olemme olleet kovilla. Mutta yhdessä vahvoja. Vielä on tekemistä.

Talous antaa raamit toiminnalle. Toiminta taas puolestaan kutistaa tai venyttää talouden raameja.

Kuntatalouden suunnittelu on ollut sote-menoista ja sote-uudistuksesta johtuen jo useamman vuoden ajan poikkeuksellisen haastavaa. Haastetta ovat luoneet kasvavat sote-kulut sekä verokertymien ja valtionosuuksien jakologiikan epävarmuus. Sota toi vielä omat yllätystekijänsä taloudenpitoomme mm. hintojen nousun muodossa. Niin palvelutarpeen kasvu, kuin henkilöstökulujen ja hintojenkin nousu ovat näkyneet sekä kaupunkimme omien palveluiden tuottamisen kustannuksissa, että sote-kustannuksissakin.

Talouden arvioinnin haaste näkyi selvästi viime vuonna, kun valtuusto muutti talousarviota jopa viisi kertaa. Kun vuoteen 2022 lähdettiin tavoitteena nipinnapin nollatulos, varauduimme joulukuussa viimeisen talousarviomuutoksen turvin yli 17 miljoonaa alijäämäiseen tulokseen. No onneksi emme sukeltaneet ihan niin syvälle. Tänään saamme todeta, että teimme kaupunkina ”vain” 3,9 miljoonaa alijäämäisen tilinpäätöksen. Tähän emme tietenkään voi olla varsinaisesti tyytyväisiä. Ehkä jossain määrin helpottuneita, ettei joulukuun skenaario toteutunut.

Ylityksestä noin puolet, eli 1,9 miljoonaa euroa koostui opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelta. Ylityksen perustellaan johtuneen merkittävältä osin palvelutarpeen kasvusta. Tästä syystä ylitystä esitetään katettavaksi vain osittain. Katettavaksi esitettävä summa tuodaan lautakunnan käsittelyyn, kun tarvittavat tiedot ovat tarkentuneet. Vihreä ryhmä suhtautuu suurella varauksella opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen ylityksen kattamisvelvollisuuteen. Aiemmat sopeutusvaatimukset sekä palvelutarpeen taso huomioiden yhtälö on kestämätön.

Hyvinvoinnin palvelualueella huolemme kiinnittyi nuorisopalveluiden osuuteen. Ylipäänsä toiminnasta oli kerrottu niukasti. Jäimme kaipaamaan kuulumisia kentältä sekä nuorisotilan arjesta. Keskeisissä tunnusluvuissa on selkeä poikkeama koulunuorisotyön osalta. Tähän olisi ollut mukava lukea selostus. Huolestuttavaa oli etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrän selkeä lasku edellisen vuoden 437:stä viime vuoden 145:een. Siis melkein kolmen sadan nuoren pudotus? Vihreä valtuustoryhmä epäilee, etteikö asiakkaita olisi ilmoitettua enemmän. Tulkintamme on, ettei heitä ole löydetty. Miksei?

Vaikka taloudelliset haastavat ajat ovat läsnä yhä ja edelleen, Vihreä valtuustoryhmä uskaltaa olla kaiken epävarmuuden keskellä tulevaisuuden suhteen optimistinen. Meillä on toimintaamme selkeään suuntaan ohjaava strategia, kasvava kaupunki, hallitumpi kokonaisuus taloudellisesti johdettavanamme, osaava henkilöstö, sitoutuneet luottamushenkilöt sekä aktiiviset kaupunkilaiset.

Samalla kun hillitsemme kustannuksia ja lainanottoa, meidän tulee kehittää yhä viihtyisämpää, elinvoimaisempaa ja kestävämpää kaupunkia sekä tarjota asukkaillemme heidän ansaitsemansa sujuvat, toimivat ja oikea-aikaiset palvelut. Erityistä huolta meidän tulee pitää lapsistamme ja nuoristamme. Tämä tulee edellyttämään tosiasioiden tunnustamista, yhä järkevämpien toimintatapojen tunnistamista ja näistä johdettavaa priorisointia. Meidän tulee huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista, sekä toteuttaa myös viisaita toimia tulorahoituksen nostamiseksi.

Kyllä tästä vielä hyvä tulee.

Lopuksi vielä kaino toive tulevaa silmällä pitäen.

Päätettävänä oleva dokumentti ”Järvenpään kaupungin tilinpäätös 2022” on noin 250 sivuinen tuhti paketti perehdyttäväksi. Se sisältää sekä toimintakertomuksen, että talouden tunnusluvut niin emokaupungin kuin koko kaupunkikonserninkin osalta. Dokumentista käy ilmi toiminnan keskeiset tunnusluvut, jossain määrin taustat niille sekä toteutuneet euromäärät. Näiden lisäksi dokumentista piirtyy kuva strategiamme toteutumisen onnistumisesta sekä muun muassa analyysi keskeisimmistä riskeistä.

Vaikka dokumentti on jo nyt monin osin ansiokas, löytää ryhmämme edelleen kehitettävää tiedon esittämistavassa. Ehdotammekin, että tilinpäätöksen esitystapaa olisi hyvä jumpata yhdessä virkahenkilöiden sekä luottamusenkilöiden kesken. Tavoitteena olisi entistä luettavampi ja omaksuttavampi tietopaketti. Uskomme, että näin siitä saataisiin myös yhä kuntalaisystävällisempi kokonaisuus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *